Author Celimpilo Surprise Ndebele

Avatar photo

Celimpilo is teacher by profession, University of Johannesburg graduate. He is currently studying BA Honors in African Languages. He is an advocate of African languages and he encourages the use of African languages . Very historically and politically aware.

Poetry
0

Usuku lwamagugu (Heritage Day)

Ngalolusuku lwamagugu sithi, Akuphele inkohlakalo kosopolitiki Kubuye inhlanzeko kwezepolitiki Kanye nokuthembeka. Akwande imfudumalo ezweni lokhokho…

Poetry
0

Contentment

You will notice that life is no delusion Once you escape your hypnotic intelligence. With…